REGISSEUR VAN change 

Na de ontwikkeling en vaststelling van de strategie begint het werk pas echt. Maar al te vaak verliest de strategie het van van de executie. We geloven in eigenaarschap en implementeren bijvoorkeur In co-creatie met een team van de organisatie. Met een consequente implementatie en heldere sturing, regisseren we de benodigde transitie. BY brengt bestuur en werkvloer dichter bij elkaar met wederzijds begrip. 

In het overbrengen van organisatieboodschappen worden hoge eisen gesteld aan de persoonlijke communicatie-effectiviteit van professionals. Dan is extra persoonlijk aandacht voor bepaalde mensen of afdelingen vaak welkom. BY is inhoudelijk betrokken, heeft een goed inlevingsvermogen en een snel begrip van de organisatiedynamiek met als doel om persoonlijke communicatie en effectiviteit van individuen of een afdeling te vergroten. 

Terwijl er gewerkt wordt.